nguonlucviet.edu.vn
hot line: 0368.295.568 - 0948.333.486

Danh mục


Cơ sở pháp lý:


Các mẫu chứng chỉ:


Kết nối với chúng tôi:

Facebook

Tin tức

Giới thiệu

Công ty CP Đào tạo và Nghiên cứu Quản lý Kinh tế tiền thân là Công ty TNHH Phát triển Giáo dục và Phát triển Quốc tế thành lập từ năm 2006, và chuyển đổi thành Công ty cổ phần Đào tạo và Nghiên cứu Quản lý Kinh tế vào năm 2007, theo Giấy Đăng ký kinh doanh số 0101984913 ngày 12/11/2007.

Công ty là một doanh nghiệp chuyên hoạt động trong các lĩnh vực: đào tạo,tư vấn, nâng cao năng lực và bồi dưỡng nghiệp vụ cho các nhà quản lý,các cán bộ, cung ứng nguồn nhân lực trên toàn quốc. Căn cứ quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Cp Đào tạo và Nghiên cứu Quản lý kinh tế.

Căn cứ Quyết định số 421/QĐ-BXD ngày 7/4/2010 của Bộ XDvề việc công nhận cơ sở đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công XDCT. Căn cứ Quyết định số 1062/QĐ-BXD ngày 6/11/2009 của Bộ XD về việc công nhận cơ sở đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án ĐTXDCT.

Căn cứ Quyết định số 670/QĐ-BKHĐT ngày 19/5/2011 của Bộ XD về việc công nhận cơ sở đào tạo đánh giá dự án đầu tư. Căn cứ Danh sách các cơ sở đào tạo nghiệp vụ định giá đăng tải trên website của Bộ XD.

Căn cứ Danh sách các cơ sở đào tạo nghiệp vụ đấu thầu đăng tải trên website của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Các lĩnh vực hoạt động chính:

- Đào tạo: Tin học, Ngoại ngữ, Kế toán, Nghiệp vụ Sư phạm, Sư phạm dạy nghề…
- Đào tạo: Kỹ năng hành chính: Văn thư lưu trữ , Thư ký văn phòng, Lễ tân, Giao tiếp, Văn hoá công sở, ISO…
- Nghiệp vụ xây dựng: Đấu thầu, Quản lý dự án, Tư vấn giám sát, Kỹ sư định giá, Chỉ huy trưởng, Đánh giá dự án,lập dự toán,nghiệm thu hoàn công thanh quyết toán,….
- Kỹ năng mềm: Thuyết trình, Làm việc nhóm, viết báo cáo hiệu quả…
- Đào tạo nghề: An toàn lao động ( sản xuất, xây dựng, viễn thông,….), Khoan nổ mìn, chỉ huy nổ mìn, thợ mìn, thủ kho vật liệu nổ công nghiệp,điện tử,hàn,vận hành máy,văn thư lưu trữ,thông tin thư viện…
- Đào tạo kế toán trưởng và kế toán viên:cấp chứng chỉ của trường HỌC VIỆN TÀI CHÍNH….
- Đào tạo khai hải quan:đào tạo nghiệp vụ khai hải quan điện tử,….
- Các chương trình khác: Kiểm soát viên nội bộ, Hướng dẫn viên Du lịch, Nghiệp vụ hàng không, tạo quản trị doanh nghiệp, Đào tạo Bất động sản…
- Giáo dục đáp ứng nhu cầu người học ở trình độ Trung cấp, Cao đẳng, Đại học, sau Đại học trong lĩnh vực quản lý doanh nghiệp
- Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ dự thầu, Đánh giá Hồ sơ dự thầu và các công tác khác liên quan đến đấu thầu.
- Tư vấn lập và quản lý dự án
- Tư vấn đầu tư, Tư vấn du học
- Và các lĩnh vực kinh doanh khác pháp luật không cấm.

Năng lực và kinh nghiệm tổ chức đào tạo:

Công ty là đối tác chiến lược của Vụ Quản lý đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đào tạo các khoá học về đấu thầu; là đối tác chiến lược của Bộ Xây dựng, Bộ tài chính trong việc đào tạo các khoá học về Quản lý dự án, Giám đốc quản lý dự án, phổ biến các văn bản pháp qui mới ban hành, Bộ Lao động thương binh xã hội…

Công ty đã phối hợp và liên kết với nhiều các cơ sở đào tạo uy tín trong nước và ngoài nước nhằm đào tạo các khoá học nghiệp vụ cho các cán bộ, các đơn vị có nhu cầu như: trường Đại học Quốc gia, trường ĐH Khoa học xã hội Nhân văn, trường ĐHSP Kỹ thuật Nam Định, ĐHSP Hà Nội, trường ĐHKT Quốc dân, Học viện Tài chính, Học viện Ngân hàng, Học viện Hành chính Quốc gia, trường Đại học FPT, MDIS, RMIT…

Với kinh nghiệm vượt trội và uy tín trong lĩnh vực đào tạo công ty nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của các giảng viên là các GS, TS, các chuyên gia nhiều kinh nghiệm từ : Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Bộ Lao động thương binh và XH, Đại học Quốc gia, trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn, Uỷ ban chứng khoán NN, Trường Đại học Xây dựng, Đại học Kinh tế Quốc Dân, Học viện Tài chính…

Chúng tôi thường xuyên tổ chức các khoá học:

STT Tên Khoá học Giảng viên
1 Nghiệp vụ Văn thư lưu trữ, Thư ký, Lễ tân, Giao tiếp, các kỹ năng hành chính... Bà PGS.TS Vũ Thị Phụng - Chủ nhiệm khoa Lưu trữ học và Quản trị Văn phòng - trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn
2 Tin học, Ngoại ngữ, Kế toán, Nghiệp vụ sư phạm Giảng viên: ĐH Ngoại ngữ, ĐH Kinh tế quốc dân, ĐH SP Hà Nội...
3 An toàn vệ sinh lao động Bộ Lao động Thương binh xã hội
4 Đào tạo và cấp chứng chỉ về Nghiệp vụ đấu thầu 1- Ông Nguyễn Xuân Đào - Phó Vụ trưởng - Vụ Quản lý đấu thầu - Bộ KH và ĐT.
2- Ông Ngô Ngọc Quy - Phó Vụ trưởng - Vụ Quản lý đấu thầu - Bộ KH và ĐT.
3- Ông Nguyễn Sơn - Phó Vụ trưởng - Vụ Quản lý đấu thầu - Bộ KH và ĐT.
4- Bà Nguyễn Thị Hoàng Yến - Vụ Quản lý đấu thầu - Bộ KH và ĐT.
Và nhiều chuyên gia cao cấp khác
5 Bồi dưỡng Nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng, hoàn công và thanh quyết toán công trình 1 PGS. TS : Trần Trịnh Tường
2- Ông Trịnh Nam Tuấn - Phó Vụ trưởng Vụ Đầu tư - Bộ Tài chính.
3- Ông Vũ Văn Liên - Trưởng Phòng Vụ Đầu tư - Bộ tài chính.
4- Ông Lê Văn Thịnh - Trưởng Phòng - Bộ Xây dựng.
6 Đào tạo và Bồi dưỡng Nghiệp vụ Giám sát công trình Xây dựng Giảng viên : Đại học Thuỷ Lợi, ĐH Giao thông, ĐH xây dựng, Cục Giám định - Bộ Xây dựng.
7 Bồi dưỡng Kỹ sư định giá xây dựng Giảng viên Bộ xây dựng
8 Quản trị kho hàng Đại học kinh tế Quốc dân
9 Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý lao động tiền lương và bảo hiểm xã hội. - TS Phạm Minh Huân - Vụ trưởng Vụ tiền lương, tiền công - Bộ LĐTB & XH.
- TS Phạm Đỗ Nhật Tân - Vụ trưởng Vụ BHXH
- TS Bùi Sĩ Lợi - Chánh Thanh Tra Bộ LĐTB&XH
10 Bồi dưỡng Kỹ năng phân tích và thực hành chứng khoán - Uỷ ban chứng khoán Nhà nước
- Bộ môn TTCK - Trường ĐH KTQD
11 Chuyên đề về Luật Kinh doanh Bất động sản và Nghị định hướng dẫn - Trường Đại học Luật Hà Nội
- Bộ Xây dựng
12 Giám đốc Quản lý dự án chuyên nghiệp - PGS. TS : Trần Trịnh Tường
- Ông Trịnh Nam Tuấn - Phó Vụ trưởng Vụ Đầu tư - Bộ Tài chính.
13 Phổ biến cơ chế quản lý chi phí dự án ĐTXD theo qui định mới của Chính Phủ - PGS. TS : Trần Trịnh Tường
- Ông Trịnh Nam Tuấn - Phó Vụ trưởng Vụ Đầu tư - Bộ Tài chính.
- Ông Vũ Văn Liên - Trưởng Phòng Vụ Đầu tư - Bộ tài chính.
- Ông Lê Văn Thịnh - Trưởng Phòng - Bộ Xây dựng
14 Khoá đào tạo Tiếng Anh chuyên ngành Giảng viên được đào tạo trong và ngoài nước
15 Đào tạo kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp Các chuyên gia có trình độ và kinh nghiệm thực tiễn, các doanh nhân thành đạt trong và ngoài nước.
16 Hướng dẫn viên du lịch Giảng viên: trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn
17 Kỹ năng thuyết trình, làm việc nhóm, đánh giá công việc hiệu quả Học viện Hành chính
18 Văn hoá doanh nghiệp - nội dung và quy trình xây dựng văn hoá DN. Chuyên gia giàu kinh nghiệm
19 Thường xuyên tổ chức ôn, thi, cấp chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ, Kế toán, Nghiệp vụ sư phạm, TOEFL, tiếng anh chuẩn B1 châu Âu Trường Đại học Quốc gia, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định, Đại học Sư phạm
20 Và còn các chương trình đào tạo khác.

CHI TIẾT LIÊN HỆ:

PHÒNG ĐÀO TẠO - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ.

- Trụ sở : Số 74 ngõ 29/70/2 Khương Hạ, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

- Văn phòng giao dịch Hà Nội: Số 13 ngõ 350 Đường Kim Giang, Hoàng Mai, Hà Nội

- Văn phòng giao dịch TP Hồ Chí Minh: Số 131/2 Đường 3/2, P11, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh.

Mã số thuế : 0101984913

SỐ TÀI KHOẢN :0491 0000 28331 - Chủ tài khoản: Bùi Thị Mơ

Ngân hàng Vietcombank - chi nhánh Hà Nội

Hotline: 01668295568 - 0948333486

Website: www.nguonlucviet.edu.vn


 

Hỗ trợ online:

Lớp Xây dựng, Đấu thầu, Quản lý dự án, giám sát...   
LH: 0948333486  

Khai hải quan, kế toán trưởng, chứng chỉ hành nghề
LH: 0948333486  

Đăng ký học tại Hà Nội:
Trường ĐT Cán bộ Lê Hồng Phong
Số 220 Đường Láng
ĐT: 0368295568

Đăng ký học tại TP Hồ Chí Minh:
Học viện Chính trị Quốc gia
Số 10 Đường 3/2, Quận 10, TP HCM
ĐT: 0948333486

Văn phòng đại diện:
A8 Kiều Mai, Phú Diễn, Từ Liêm, HN
Email: huongmo.kd.dt@gmail.com
ĐT: 0948333486 - 01668295568